Agnieszka Wójcik - ZnanyLekarz.pl

Gwarancja

Dr W Aesthetic gwarantuje swoim pacjentom wysoką jakość materiałów i profesjonalną opiekę specjalistów stomatologów. Po zakończonym leczeniu pacjent otrzymuje gwarancję na usługi stomatologiczne wykonane w naszym gabinecie na okres 24 miesięcy. Warunkiem utrzymania gwarancji jest regularne zgłaszanie się na wizyty kontrolne co 6 miesięcy oraz stosowanie zaleceń lekarskich w zakresie higieny i profilaktyki. W pełni odpowiadamy za jakość naszej pracy i udzielamy na nią 24 gwarancji.

 

 

Warunkiem utrzymania gwarancji jest:

 • higienizacja jamy ustnej (usunięcie kamienia i osadów) co sześć miesięcy w naszym gabinecie,
 • utrzymanie higieny jamy ustnej zgodnie z zaleceniami higienistki lub lekarza, podanymi podczas instruktażu higieny jamy ustnej,
 • odbywanie wizyt kontrolnych w naszym gabinecie co sześć miesięcy,
 • niezwłoczne wykonanie zabiegów zaleconych przez lekarza podczas wizyt kontrolnych,

 

Gwarancja nie obejmuje:

 • prac tymczasowych – korony tymczasowe, protezy natychmiastowe osadzone bezpośrednio po usunięciu zębów wymagające po pewnym czasie podścielenia,
 • prac, przy wykonaniu których Pacjent został poinformowany o ograniczonej gwarancji lub jej braku, a które zostały wykonane na wyraźne życzenie Pacjenta,
 • kiedy bezpośrednio po wypełnieniu zęba okazuje się konieczne przeprowadzenie leczenia kanałowego, wtedy wypełnienie wykonywane jest w ramach gwarancji, natomiast Pacjent ponosi koszt leczenia kanałowego,
 • ponownego leczenia kanałowego zęba leczonego wcześniej poza Dr W Aesthetic,
 • leczenia kanałowego bez użycia lupy,
 • leczenia zębów mlecznych.

 

Nie podlegają gwarancji uszkodzenia powstałe w wyniku:

 • niedostatecznej higieny jamy ustnej,
 • złamań koron zębowych pomiędzy wizytami zębów będących w trakcie leczenia kanałowego,
 • złamań koron zębowych zębów po leczeniu kanałowym nieodbudowanych protetycznie,
 • braku przestrzegania zaleceń lekarza odnośnie postępowania z uzupełnieniem protetycznym,
 • uzupełnienia tylko części braków zębowych, powodując przeciążenie strefy uzupełnionej protetycznie,
 • nieodbywania zalecanych wizyt kontrolnych,
 • urazów mechanicznych,
 • naturalnego zaniku kości i zmian w przyzębiu,
 • istniejącego schorzenia mającego niekorzystny wpływ na układ żujący (np. cukrzyca, padaczka, osteoporoza, stan po napromieniowaniu i terapii cytostatykami).